Akým spôsobom zmení pandémia nového koronavírusu interiérový dizajn? A naše životy vo všeobecnosti? 

Ide o otázky, ktoré si dnes kladie každý. A robí tak právom, nakoľko táto pandémia rozhodne zmení mnoho aspektov nášho života na pomerne dlhý čas.

Nemusí to však nevyhnutne predstavovať zlé správy.

Toto je šesť interiérových dizajnov, ktoré boli buď predstavené alebo zvýraznené pandémiou, a ktoré s nami dosť pravdepodobne zotrvajú aj naďalej.

Navyše sú nesmierne pozitívnymi zmenami.

1. Uvedomelé bývanie

Karantény nás oddelili od všetkého luxusu v našich životoch a zanechali nás v našich domovoch. Táto nanútená nehybnosť a stagnácia tak presmerovali našu pozornosť na veci, ktoré sme si pred začiatkom pandémie nevyhnutne nevšímali: od neporiadku až po priestory, ktoré nezodpovedajú našim potrebám. Rovnako sme si však uvedomili všetko to, čo v našich domovoch nefunguje správne.

Karanténa zmenšila rozmer nášho každodenného života. Všetkým malým detailom v našej domácnosti sme preto začali dávať úplne nový zmysel a rovnako sme sa začali zamýšľať aj nad tým, na čom skutočne záleží.

V konečnom dôsledku sme tak dospeli k uvedomelejšiemu spôsobu života, ktorý s nami už zotrvá. V praxi sa prejavuje ako uvedomelejší prístup k tomu, čo vlastníme a rovnako aj ako posilnené vedomie toho, že naše priestory skutočne ovplyvňujú kvalitu nášho života.

2. Domov ako „výživný priestor“

Počas karantény sa naše domovy stali doslova a do písmena bezpečným prístavom. Pri pohľade do krátkej budúcnosti je možné konštatovať, že sociálny dištanc bude dôležitým aj naďalej a rovnako prítomnými budú aj prerušované karantény, ktorým budeme musieť čeliť. Je teda zrejmé, že v našich domovoch budeme nútení tráviť omnoho väčšie množstvo času, než ako tomu bolo kedysi.

Práve s týmto faktom prichádza aj túžba cítiť sa vo svojom domove skutočne dobre.

Čoraz viac ľudí si uvedomuje, že domov môže byť a zároveň by mal byť viac, ako len kopou nábytku a dekorácií.

Domov by mal byť našim súkromným útočiskom. Rovnako by mal predstavovať skutočne hlboko vyživujúci priestor, v ktorom sa môžeme maximálne koncentrovať, byť kreatívni, zabávať sa a relaxovať. 

Tejto potrebe môže náležite odpovedať využitie biofilického dizajnu, ktorý vytvára interiéry podporujúce naše duševné a fyzické zdravie.

3) Hygiena a dezinfekcia

Súčasná pandémia nás všetkých do značnej miery znepokojila v záležitosti toho, čo si prinášame do našich domovov, ktoré chceme udržiavať čisté a dezinfikované.

Práve to by mohlo postaviť do popredia miestnosť, ktorá je v rámci domácností často prehliadaná. Je ňou predsieň.

Predsieň by mala byť prívetivým miestom, ktoré nás v domácnosti víta, a ktoré nastavuje tón pre dobrý pocit z domova.

Jej správnym zorganizovaním navyše dokážeme vylepšiť hygienu celého domova. Stačí do nej zakomponovať vyhradené miesta pre odkladanie topánok, tašiek, balíkov a čokoľvek iného, čo si do domácnosti prinášame.

Nehľadiac na pandémiu však ostáva faktom, že vylepšenie organizácie domova predstavuje dobrý nápad za každých podmienok.

4. Flexibilita

So sociálnym dištancom v pokračujúcej úlohe „nového normálu“ sa na verejných priestranstvách (vrátane posilňovní, či barov) budeme stretávať a zdržiavať menej. To znamená, že naše domovy budú nútené začať slúžiť mnohým účelom a rovnako bude ich úlohou plynule prechádzať medzi rôznymi funkciami. Samozrejme do omnoho väčšej miery, než tomu bolo kedykoľvek predtým. 

Pohyblivé priečky, multifunkčný nábytok a chytré dizajny sa stanú základom pre každodenné a nevyhnutné prestavby priestoru. Práve ony nám umožnia pracovať z pohodlia domova, meditovať a cvičiť v jednom jedinom priestore.

V prípade takéhoto „karanténneho“ scenára je navyše nesmierne dôležité navrhovať interiéry, ktoré sa budú starať aj o naše duševné zdravie. Navrhovaním iných interiérov by sme totižto riskovali vytvorenie domova, ktorý už viac nebude mať zmysel (nakoľko by sme v ňom robili všetko, no nič poriadne).

5. Spojenie s prírodou

Počas karantény chýbal mnohým ľuďom pobyt v prírode. Tento pocit sa navyše zdvojnásobil v momente keď sme si uvedomili, ako ďaleko od prírody sa naše interiéry nachádzajú.

Práve vďaka tejto situácii vznikla príležitosť ponechať biofilickému dizajnu väčší priestor na to, aby nás inšpiroval ešte o niečo viac, a aby nás primäl k zakomponovaniu skutočných prírodných prvkov a reprodukcie prírodných detailov do priestorov našich domovov. Aktuálne tak disponuje príležitosťou inšpirovať k navodzovaniu atmosféry prírody v domácnosti nás všetkých.

Nie je to síce tak, že by biofilický interiér dokázal plnohodnotne nahradiť prechádzku v prírode. No rozhodne uzavrie medzeru medzi prírodným svetom a umelo vybudovaným prostredím. Navyše vytvorí z našich domovov o niečo výživnejšie miesta.

Dokonca aj tie najmenšie balkóny získali počas karantén výnimočnú hodnotu, nakoľko sa premenili na nesmierne vzácny únik z uzavretých miestností. Iba vďaka nim bolo možné nadýchať sa čerstvého vzduchu.

Vzhľadom na dosť pravdepodobnú možnosť potreby zotrvať doma omnoho viac času, vonkajšie priestory získajú ešte o niečo väčšiu pozornosť. 

Z pohľadu biofilického dizajnu to otvára príležitosti na vytvorenie vlastného výhľadu do prírody a na vytvorenie plynulého prepojenia vonkajšieho priestoru s domácnosťou. V rámci svojho domova sa tak môžeme usilovať navodiť pocit útulného obydlia a prírody zároveň.

Vzhľadom na súčasnú situáciu je zrejmé, že balkóny sa pravdepodobne stanú nevyhnutnosťou v plánovaných novostavbách. Zelené strechy však môžu nabrať na popularite aj v prípade už existujúcich budov (a to v podobe ich dodatočného vybavenia). Rovnako pravdepodobným je aj zahrnutie omnoho viac zelene do apartmánov, ktoré balkónom nedisponujú.

6. Trvalá udržateľnosť

Všetky tieto myšlienky a nápady ovplyvnené pandémiou len posilňujú už tak dosť chúlostivú situáciu životného prostredia, ktorej sme čelili ešte pred vypuknutím súčasnej krízy.

Pozornosť venovaná trvalej udržateľnosti tak bude základným faktorom vo všetkých aspektoch: od uvedomelého využívania prírodných zdrojov, až po opatrný výber predmetov, ktorými mienime naplniť našu domácnosť.

Spoločne s čoraz menej častým dochádzaním do lokálnych obchodov ovplyvnila pandémia aj naše správanie, ktoré v skutočnosti prospieva životnému prostrediu. Niekto by dokonca mohol tvrdiť, že práve to sa stane paradigmou „nového normálu“.

Veľké príležitosti sa tvoria z veľkých výziev. A navrhovanie interiérov, ktoré sú viac uvedomelé, trvalo udržateľné a zamerané na blaho svojich obyvateľov, možno k obrovským príležitostiam nepochybne zaradiť taktiež.

Navyše je podľa názoru mnohých zameriavanie sa na aspekt príležitostí nesmierne nápomocné v snahe udržať si optimistický pohľad na súčasnú situáciu. 

Zdroj: Medium, D For Design