Interiérový dizajn sa dá azda najjednoduchšie opísať ako tvarovanie emócií, ktorú nadobodne osoba keď vstúpi do miestnosti. Samozrejme ide o emócie, ktoré ovplyvnia jej náladu, ale v konečnom dôsledku môžu ovplyvniť aj jej život. Interiérový dizajn je preto projektom, ktorý definuje nielen to, ako bude priestor fungovať a vyzerať, ale aj to akým spôsobom bude vplývať na ľudské zmysly. Preto by mal vyhovovať nielen potrebám jeho obyvateľov, ale taktiež aj ich túžbam, životnému štýlu a kultúrnym zvykom. Navyše je samozrejme nesmierne dôležité priniesť do interiéru krásu, nechať ju vyniknúť a súčasne odstrániť akýkoľvek nesúlad – pretože iba priestory, ktoré sú harmonické, vyrovnané a čisté, dokážu svojim obyvateľom vyčariť úsmev na tvárach a taktiež podporiť aj ich kreativitu. 

Priestor, v ktorom žijeme, má však okrem kreativity a duševnej pohody, obrovský vplyv aj naše celkové šťastie. Je preto zrejmé, že navrhovanie interiérových priestorov so sebou prináša obrovskú dávku zodpovednosti. Vzhľadom k tomu sa preto odporúča prizvať si na zariadenie domova profesionálnu pomoc, ktorá vám zabezpečí nielen to, že jeho dizajn bude detailne prepracovaný, ale taktiež aj to, že bude maximálne funkčný a pragmatický. Ešte pred tým, než sa tak rozhodnete, sa však uistite, že takúto zodpovednú prácu zveríte do rúk výhradne skutočným profesionálom. Iba skúsený interiérový dizajnér totižto vie navrhnúť vhodný plán a uskutočniť relevantný výskum, vďaka ktorým následne vhodne spojí všetky dostupné a nápomocné informácie o priestore a jeho obyvateľoch do jedného celku, ktorý bude predstavovať adekvátne zdravé a esteticky príjemné prostredie.

Na základe uvedených informácií je tak zrejmé, že interiérový dizajn je nesmierne dôležitý. O to podstatnejší je však z toho dôvodu, že sa mu v živote nie je možné žiadnym spôsobom vyhnúť. Navyše je akýmsi trendom, že v súčasnej dobe ľudia trávia čoraz viac voľného času výhradne vo svojich domovoch a preto zle premyslený projekt môže negatívne ovplyvniť životy mnohých ľudí na skutočne dlhý čas. 

Aj napriek svojej dôležitosti je však interiérový dizajn často nepochopeným umením. Navyše sa často stáva, že je nesprávne stotožňovaný s dekoratérstvom. Ide o bežnú mylnú predstavu, ktorá je zároveň spojená s množstvom predsudkov a nedorozumení. Je preto potrebné podotknúť, že voľba vhodných materiálov, farieb a estetických úprav je skutočne jedným z aspektov interiérového dizajnu. Rozhodne však nie je jediným.

Pre dizajnéra je totižto v prvom rade nesmierne dôležité vedieť pochopiť špecifické návyky obyvateľa priestoru a následne na základe nich vytvoriť funkčný, no zároveň esteticky príťažlivý priestor. Najdôležitejšie zo všetkého je však správne pochopenie pohybu v priestore a na základe neho následne vhodne navrhnuté prerozdelenie priestoru. Toto rozdelenie sa pritom v realite dá dosiahnuť či už prostredníctvom stien, nábytku, ale taktiež aj dekorácií. Pri tom všetkom si však dizajnér musí dávať pozor aj na to, aby sa v priestore stále udrživala istá úroveň komfortu (týkajúca sa či už teplotných, svetelných alebo akustických podmienok) a taktiež aj na to, aby sa do úvahy brala ergonómia, ktorá je pre rozloženie predmetov nesmierne dôležitá. V poslednej fáze projektu je samozrejme potrebné vedieť pracovať s tými najrozmanitejšími materiálmi a farbami, z dôvodu čoho je možné konštatovať, že zrovna tento krok je z celého projektu tým najviditeľnejším. Práve takáto záverečná úprava totižto dodá celému projektu jeho tvár a vo svojej podstate zosobní nielen víziu dizajnéra, ale aj potreby a túžby jeho používateľov.

Skúste sa teraz pozrieť na čo všetko musí brať dizajnér pri svojej práci ohľad?

Rozloženie priestoru

Rozloženie priestoru predstavuje konkrétne umiestnenie nábytku a jednotlivých predmetov v interiéri. V snahe dosiahnuť jeho správne rozloženie je potrebné vziať do úvahy ako štandardy prístupnosti, tak aj únikove cesty. Najdôležitejším je však akceptovanie potrieb priestoru a jeho budúcich používateľov. Iba tak môže byť navrhnutý priestor funkčný.

Nábytok

Je možné konštatovať, že ako fixný, tak aj mobilný nábytok priamo ovplyvňuje kvalitu akéhokoľvek interiérového projektu. Je teda prácou dizajnéra zaistiť, aby jeho jednotlivé voľby nábytku uprednostňovali rutinné a zaužívané fungovanie priestoru. 

Predovšetkým (ale nie výhradne) sa najväčšia pozornosť jednotlivým kusom nábytku venuje v malých priestoroch. Práve v nich sa pritom často stáva, že je efektívnejším riešením použiť unikátne a na mieru vyrobené kusy nábytku, pretože iba tak je možné vyťažiť z každého centimetra štvorcového maximum. Zväčša v malých interiéroch tak môžeme nájsť či už flexibilný nábytok, ktorý do seba skvelo zapadá (ako napríklad stohovateľné lavice), alebo nábytok, ktorý je možné poskladať (ako napríklad skladacie stoly), ale taktiež aj kusy nábytku, ktoré dokážu zväčšiť a zmenšiť svoju veľkosť podľa preferencie ich používateľa. Rovnako často je možné stretnúť sa aj s nábytkom, ktorého využite je univerzálne a ktorý je práve z toho dôvodu právom považovaný za nábytok budúcnosti.

Aj napriek tomu, že rastliny nie je možné považovať za nábytok, nie sú o nič menej podstatným prvkom interiéru. Okrem estetickej funkcie totižto napĺňajú aj funkciu užitočnosti, nakoľko dokážu efektívne očistiť vzduch a absorbovať chemikálie, ktoré sú bežne prítomné v bytových a firemných interiéroch. Bežným odporúčaním je umiestňovať jednu stredne veľkú rastlinu na každých 10 metrov štvorcových priestoru.

Pohodlie a ergonómia

Vysoká kvalita interiérového prostredia je v súčasnosti nevyhnutnosťou, nakoľko nepohodlný, nebezpečný, alebo nezdravý priestor je vzhľadom k času strávenému v ňom ohromne škodlivý pre duševné a fyzické zdravie ľudí.

Celkový pojem „pohodlie“ sa však netýka len estetickej stránky priestoru, ale taktiež aj jeho arómy, teploty, jeho dostupnosti a aplikácií technológií, či pasívnych stratégií, uplatnených za účelom uľahčenia a vylepšenia kvality života obyvateľov priestoru. 

Ako teda zabezpečiť, aby bol priestor po estetickej stránke dokonalý? Je dôležité myslieť na to, že priestor vo veľkej miere ovplyvňuje ako jeho farba, tak aj jas, hĺbka a výška, ktorých vhodné zvolenie rýchlo a jednoducho napomôže tomu, aby bola zariaďovaná miestnosť identifikovaná ako útulná, bezpečná a svieža.

V snahe dosiahnuť adekvátne akustické zabezpečenie myslite na to, že cieľom je získať priestor, v ktorom je možné diskutovať s ďalšími návštevníkmi bez čo i len najmenšieho zvýšenia hlasu. Čo sa týka vhodnej teploty pre interiéry, je možné konštatovať, že tá sa pohybuje v rozmedzí 20-25 stupňov Celzia. Majte pritom na pamäti, že príliš chladné, alebo zasa naopak príliš teplé prostredie môže byť pre vás a vašich hostí nielen nepríjemné, ale taktiež aj nebezpečné, nakoľko zásadne prispieva k inkubácii viacerých chorôb. V neposlednom rade je pri zariaďovaní interiéru potrebné dbať aj na efektívnu ventiláciu, ktorá by vzduch vnútorného prostredia mala udržiavať čo možno najčistejší a teda najviac zdraviu prospešný. Nepríjemné pachy, roztoče a plesne sú totižto pre človeka toxické.

Spomínaná ergonómia je však taktiež nesmierne prínosnou disciplínou, nakoľko pomáha navrhovať priestory a rôzne zariadenia tak, aby sa vhodne prispôsobili fyziologickým, anatomickým a dokonca aj psychologickým vlastnostiam obyvateľov priestoru. Tvorí ju vzťah medzi umelým prostredím a správaním sa ľudského tela a mysle. Práve preto je úroveň dobrého interiérového dizajnu úzko prepojená s detailnou ergonomickou analýzou, ktorá musí začať od štúdie úrovní a proporcií ľudského tela. Dnes už však existujú viaceré antropometrické výskumy, ktoré na základe viacerých parametrov delia svetovú populáciu do mnohých skupín a dizajnérom tak uľahčujú hľadanie flexibilných a efektívnych riešení pre veľké množstvo potenciálnych obyvateľov priestoru.

Materiály a nátery

Je potrebné zdôrazniť, že nie všetky materiály sú rovnaké. Aj napriek tomu, že ich voľba sa najčastejšie zakladá na ich estetickej stránke, funkčnosti, či cene – je dôležité vziať v úvahu aj zloženie každého z materiálov a ich efekt, ktorý budú mať na dané prostredie. V súčasnosti je v obchodoch možné nájsť obrovské množstvo rôznych materiálov, vďaka čomu máme možnosť porovnávať. Často tak berieme v úvahu a porovnávame ich pôvod, trvácnosť, recyklovateľnosť a hygienické, či environmentálne vlastnosti, ktoré ale nie sú žiadnym spôsobom spojené s budúcim pohodlím priestoru. Preto je pri výbere nutné uvažovať aj o účele zariaďovaného interiéru, o zložení vybraného materiálu, taktiež o spôsobe jeho inštalácie do priestoru a rovnako aj o jeho povrchovej úprave. 

Koniec koncov je tak možné konštatovať, že to, čo nám pomôže dosiahnuť tú najvyššiu úroveň komfortu v priestore, je dokonalé pochopenie človeka na jeho fyziologickej, anatomickej a psychologickej úrovni. Nie každý sa totižto v priestore pohybuje rovnakým spôsobom a nie každý disponuje rovnakými proporciami. Rovnako nie každému vyhovuje rovnaká teplota v miestnosti a nie každý sa cíti dobre pri rovnakom osvetlení. Preto ak by ste mali akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať, veľmi radi vám v tejto oblasti pomôžeme.

Zdroj: TheSpruce, Deezen